Kontakt Påbygg - Lyd

Trykk på lenken under for å registrere deg og få mer informasjon om hvordan du får tilgang til Kontakt Påbygg - Lyd.

Gå til cdu.no for mer info

Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide

Velkommen!

Her kan du høre lærebokteksten og alle tekstene i tekstsamlingen i Kontakt Påbygging opplest.

Lydfilene kan spilles av på alle enheter som har internettilgang.

Lisenser bestiller du på cdu.no